shikishi back, sumi, 2022
shikishi back, sumi, 2022
candle eater, pen, 2022
candle eater, pen, 2022
reading, 2020
reading, 2020
anvil, 2020
anvil, 2020
truck, 2020
truck, 2020
anvil,  2020
anvil, 2020
reflection, oil, 2016
reflection, oil, 2016

skulls, conte, 2014

friend, 2020
friend, 2020
reading 2, 2020
reading 2, 2020
healthy and strong, 2020
healthy and strong, 2020
self portrait, 2020
self portrait, 2020
reading 3, 2020
reading 3, 2020
blacksmithing, 2020
blacksmithing, 2020

morning angel, 2020

charlene's house, linocut, 2017
charlene's house, linocut, 2017
duck and deer, part of larger project, 2014
duck and deer, part of larger project, 2014
napkin, 2018/19
napkin, 2018/19
about me, 2020
about me, 2020
cabin, 2020
cabin, 2020
fire parade, 2020
fire parade, 2020
truck, 2020
truck, 2020
drawing of doll for art class, 2013
drawing of doll for art class, 2013
peeking, 2020
peeking, 2020
victorian woman for history project, 2015/16
victorian woman for history project, 2015/16
coworker, 2022
coworker, 2022
kitsune, 2019/20
kitsune, 2019/20
bpp, 2020
bpp, 2020
doll, 2013
doll, 2013
rabbit with poem, 2020
rabbit with poem, 2020
burning shed, thorn pen and regular pen, 2020
burning shed, thorn pen and regular pen, 2020
portrait, 2020
portrait, 2020
conlang, 2018
conlang, 2018
duck with telescope, likely 2016
duck with telescope, likely 2016
dream house, intaglio, 2020
dream house, intaglio, 2020
Back to Top